Class MetadataControllerRel

java.lang.Object
org.apache.calcite.rel.AbstractRelNode
org.apache.calcite.rel.BiRel
org.apache.drill.exec.planner.logical.MetadataControllerRel
All Implemented Interfaces:
Cloneable, org.apache.calcite.plan.RelOptNode, org.apache.calcite.rel.RelNode, DrillRelNode, DrillRel

public class MetadataControllerRel extends org.apache.calcite.rel.BiRel implements DrillRel
 • Nested Class Summary

  Nested classes/interfaces inherited from interface org.apache.calcite.rel.RelNode

  org.apache.calcite.rel.RelNode.Context
 • Field Summary

  Fields inherited from class org.apache.calcite.rel.BiRel

  left, right

  Fields inherited from class org.apache.calcite.rel.AbstractRelNode

  digest, id, rowType, traitSet

  Fields inherited from interface org.apache.drill.exec.planner.logical.DrillRel

  DRILL_LOGICAL
 • Constructor Summary

  Constructors
  Constructor
  Description
  MetadataControllerRel(org.apache.calcite.plan.RelOptCluster cluster, org.apache.calcite.plan.RelTraitSet traits, org.apache.calcite.rel.RelNode left, org.apache.calcite.rel.RelNode right, MetadataControllerContext context)
   
 • Method Summary

  Modifier and Type
  Method
  Description
  org.apache.calcite.plan.RelOptCost
  computeSelfCost(org.apache.calcite.plan.RelOptPlanner planner, org.apache.calcite.rel.metadata.RelMetadataQuery mq)
   
  org.apache.calcite.rel.RelNode
  copy(org.apache.calcite.plan.RelTraitSet traitSet, List<org.apache.calcite.rel.RelNode> inputs)
   
  protected org.apache.calcite.rel.type.RelDataType
   
  org.apache.calcite.rel.RelWriter
  explainTerms(org.apache.calcite.rel.RelWriter pw)
   
   
   

  Methods inherited from class org.apache.calcite.rel.BiRel

  childrenAccept, getInputs, getLeft, getRight, replaceInput

  Methods inherited from class org.apache.calcite.rel.AbstractRelNode

  accept, accept, collectVariablesSet, collectVariablesUsed, deepEquals, deepHashCode, equals, estimateRowCount, explain, getCluster, getConvention, getCorrelVariable, getDescription, getDigest, getExpectedInputRowType, getId, getInput, getRelDigest, getRelTypeName, getRowType, getTable, getTraitSet, getVariablesSet, hashCode, isEnforcer, isValid, metadata, onRegister, recomputeDigest, register, sole, toString

  Methods inherited from class java.lang.Object

  clone, finalize, getClass, notify, notifyAll, wait, wait, wait

  Methods inherited from interface org.apache.calcite.rel.RelNode

  accept, accept, childrenAccept, collectVariablesSet, collectVariablesUsed, deepEquals, deepHashCode, estimateRowCount, explain, explain, fieldIsNullable, getConvention, getCorrelVariable, getDigest, getExpectedInputRowType, getInput, getInputs, getRelDigest, getRelTypeName, getRowType, getTable, getVariablesSet, isEnforcer, isValid, metadata, onRegister, recomputeDigest, register, replaceInput

  Methods inherited from interface org.apache.calcite.plan.RelOptNode

  getCluster, getDescription, getId, getTraitSet
 • Constructor Details

  • MetadataControllerRel

   public MetadataControllerRel(org.apache.calcite.plan.RelOptCluster cluster, org.apache.calcite.plan.RelTraitSet traits, org.apache.calcite.rel.RelNode left, org.apache.calcite.rel.RelNode right, MetadataControllerContext context)
 • Method Details

  • getContext

   public MetadataControllerContext getContext()
  • computeSelfCost

   public org.apache.calcite.plan.RelOptCost computeSelfCost(org.apache.calcite.plan.RelOptPlanner planner, org.apache.calcite.rel.metadata.RelMetadataQuery mq)
   Specified by:
   computeSelfCost in interface org.apache.calcite.rel.RelNode
   Overrides:
   computeSelfCost in class org.apache.calcite.rel.AbstractRelNode
  • copy

   public org.apache.calcite.rel.RelNode copy(org.apache.calcite.plan.RelTraitSet traitSet, List<org.apache.calcite.rel.RelNode> inputs)
   Specified by:
   copy in interface org.apache.calcite.rel.RelNode
   Overrides:
   copy in class org.apache.calcite.rel.AbstractRelNode
  • implement

   public LogicalOperator implement(DrillImplementor implementor)
   Specified by:
   implement in interface DrillRel
  • deriveRowType

   protected org.apache.calcite.rel.type.RelDataType deriveRowType()
   Overrides:
   deriveRowType in class org.apache.calcite.rel.AbstractRelNode
  • explainTerms

   public org.apache.calcite.rel.RelWriter explainTerms(org.apache.calcite.rel.RelWriter pw)
   Overrides:
   explainTerms in class org.apache.calcite.rel.BiRel